cursussen
VOEDSELBOSBOUW
cursussen
EETBAAR LANDSCHAP
cursussen
REGENERATIEVE TUIN
cursussen
AGROFORESTRY
Naar het ontwerpbureau
Naar de ontwerptafels

Eetbare stad & eetbaar landschap

Het eetbare landschap vormt in feite de natuurlijke habitat van elk levend wezen, ook van de mens. Landschappen vormen... Lees meer…

Cursussen

Landscape Foodscape biedt momenteel de basiscursus voedselbossen aan. Ook worden diverse workshops verzorgd. Een basiscursus (digitale-) tekenvaardigheden voor het landschapsontwerp is in de maak. Nieuwe en aanvullende cursussen kunnen bij voldoende belangstelling of op projectbasis verzorgd worden. We horen graag welke wensen er zijn! Stuur een e-mail voor meer informatie.


Drieluik

Met het drieluik landschapsarchitectuur, eetbaar landschap en educatief voedselbos verzorgen we advies, ontwerp, coaching en educatie. Lees meer…

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek:

tel: 06-424 688 40
e-mail: mail@fekkeslandschap.nl

Jelle Fekkes
Tuin- en landschapsarchitect bnt

Eetbare stad & eetbaar landschap

Het eetbare landschap vormt in feite de natuurlijke habitat van elk levend wezen, ook van de mens. Landschappen vormen natuurlijk functionerende ecosystemen. De complete voedselketen, die loopt van planten tot het bodemvoedselweb tot de grootse dieren maken daar in belangrijke mate deel van uit. Een goedwerkend ecosysteem is een gezond ecosysteem, met gezonde planten, dieren en mensen. Gezond van lichaam én geest.

Sinds mensenheugenis hebben wij onze leefomgeving eetbaar gemaakt. Oude menselijke nederzettingen in onverstoorde gebieden zijn vaak terug te vinden door de geconcentreerde aanwezigheid van eetbare bomen en struiken. Tegenwoordig richten we ons leefgebied anders in. We wonen in stenige steden, en halen ons eten uit de supermarkt. Dat eten komt vaak van landbouwvormen waarin natuurlijke ecosystemen gezien worden als een gevaar voor de productie. Het gevolg is dat men gebruik maakt van bestrijding dat veroorzaakt dat er een enorme achteruitgang is van ons natuurlijke landschap, een sterke afname van de biodiversiteit en het uitsterven van vele planten- en diersoorten.

Kringlooplandbouw

Momenteel is er een groeiende aandacht voor nieuwe vormen voor landbouw die in steeds grotere mate zorgen voor het behouden of versterken van biodiversiteit, voedingsstoffen binden en vasthouden in lokale kringlopen en zorgen voor de levende bodem.

Voedselbosbouw koppelt als geen ander hoogwaardige voedselproductie aan een krachtig ecosysteem met ruim baan voor de natuurlijke processen van het bos, terwijl het bovendien tal van ecosysteemdiensten levert.
Andere vormen van agroforestry bevinden zich in het speelveld tussen voedselbosbouw en gangbare landbouw. In de akkerbouw ontwikkeld men agro-ecologie onder meer op basis van inzichten uit de permacultuur.
Zo komt de landbouw, nog voorzichtig en op kleine schaal, in beweging. En dat is hard nodig.

Stel je voor...

Stel je een leefomgeving voor waar je je arm maar hoeft uit te reiken om een heerlijke vrucht of bloem te plukken. Om die vervolgens te eten in de wetenschap dat het gezond, voedzaam en veilig is.

Stel je een leefomgeving voor waar de bodem vrij is van pesticiden en gifstoffen, maar wel boordevol met bodemleven.

Stel je een leefomgeving voor waar de planten blaken van gezondheid en waar vogels en insecten nadrukkelijk aanwezig zijn, zonder dat dat leidt tot een plaag van één soort. En zonder dat we er iets aan moeten (en willen) doen.

Stel je een agrarisch landschap voor - gelardeerd met voedselbossen en agroforestryteelten - waar zelfs de éénjarigenteelt vrij is van bestrijdingsmiddelen en uit lokale bronnen wordt bemest.

Over de hele wereld wordt het menselijke domein gekenmerkt door de aanwezigheid van eetbare bomen en struiken. In nederland is die traditie minder bekend. Het concept van voedselbosbouw geeft een nieuwe invulling aan een oeroud gebruik, en vormt tegelijkertijd een fundamenteel duurzaam alternatief voor onze reguliere voedselproductie.

Daarnaast creëert het talloze waarden en biedt het uitstekende kansen voor functiecombinaties. Ecosysteemdiensten op gebied van gezondheid, welzijn, educatie en recreatie. Lekker en gezond voedsel uit de streek. Vitale natuur. Aantrekkelijke landschappen en woongebieden. Binding van koolstof en buffering van water.

Dat is waar Landscape Foodscape handen en voeten aan wil geven. Schroom daarom niet om ons te benaderen met vragen en ideëen.